Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek az. Alkoholmentes Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.partibuli.hu internetes oldalán elérhető szolgáltatás igénybevevője (továbbiakban: Ügyfél) általi használatának feltételeit tartalmazza.

Az Üzemeltető elérhetőségei, cégadatai:
CÉGNÉV : ALKOHOLMENTES KFT
SZÁMLÁZÁSI CÍMÜNK : Budapest 1173, Pesti.u. 128536/26 hrsz
BOLTJAINK CÍME :
Budapest 1173, Pesti. u. 58. / 128536/26 hrsz. /
TEL .: (20)339-27-38, (20)943-40-32, (20)210-07-34
E-MAIL : caesar01@t-online.hu
ADÓSZÁM : 14247440-2-42
BANKSZÁMLASZÁM (OTP): 11705008-29905722
CÉGJEGYZÉKSZÁM : 01-09-895433

KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM : HU14247440
BANKSZÁMLASZÁM NEMZETKÖZI FORMÁTUM (OTP) :11705008-2990572200000000
IBAN ELEKTRONIKUS FORMÁTUM : HU03117170092018945700000000
AZ OTP BANK SWIFT KÓDJA : OTPV-HU-HB

ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁSI AZONOSÍTÓ : 02290-0001
NYITVA TARTÁS : Hétfő - Péntek 10:00-18:00 Szombat 9:00-14:00 Vasárnap: ZÁRVA

I. Általános feltételek:

1.1. Az ÁSZF hatálya. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.partibuli.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház) keresztül történik. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely a jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.2. Vásárlás. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges (e-mailen keresztül leadott megrendelés is elektronikus úton leadott megrendelésnek számít), a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Telefonon az Üzemeltető boltjában történő személyes vásárláshoz előjegyzés adható csak le.

1.3. Regisztráció. A Webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, amelyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.4. Megrendelés elfogadása. Az Üzemeltető az Ügyfél megrendelését (ajánlatát) külön elfogadó e-mail útján fogadja el, melyben az Ügyfelet tájékoztatja egyebek mellett a szerződés létrejöttéről, illetve a várható szállítás idejéről. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az Üzemeltető azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.5. Ügyfélszolgálat.


Az Üzemeltető nyitvatartási, munkaidőben (hétfőtől péntekig reggel tíz és este hat óra között, szombaton reggel kilenc és délután kettő között) érhető el telefonon, e-mailben, illetve személyesen, az alábbi elérhetőségeken:

Cím: 1173 Budapest, Pesti. u. 128536/26

E-mail: caesar01@t-online.hu info@partibuli.hu

Telefon: +36-20-339-2738, +36-20-943-4032

Az Üzemeltető nem vállal garanciát arra, hogy a telefonon illetve e-mailben történő megkeresésekre azonnal reagálni tud, ezért kéri ügyfelei türelmét.

1.6. Panaszkezelés helye és elérhetősége
Cím: 1173 Budapest, Pesti. u. 58. PARTI BULI BOLT Hrsz 128536/26

E-mail: caesar01@t-online.hu

Telefon: +36-20-339-2738, +36-20-943-4032

NYITVA TARTÁS : Hétfő - Péntek 10:00-18:00 Szombat 9:00-14:00
Vasárnap: ZÁRVA

II. Regisztráció

2.1. Regisztráció. A Webáruházon keresztül történő vásárlás regisztrációhoz kötött.

2.1.1. Ügyfél lehet minden korlátlanul cselekvőképes természetes és jogi személy, amely regisztrál a www.partibuli.hu honlapon és ezzel elfogadja a mindenkor hatályos ÁSZF-et. Regisztrálni a regisztráció menüpont segítségével lehet. Az Üzemeltető ellenőrzi a Felhasználó regisztrációját, és hiányos vagy hiteltelen adatok esetén visszautasítja azt.

2.1.2. A Webáruházon keresztül történő vásárlásra az Ügyfél kizárólag akkor jogosult, azaz, felhasználói fiókot akkor hozhat létre, amennyiben

 • elmúlt 18 éves és cselekvőképessége nem korlátozott;

 • 14. életévét betöltött kiskorú és a szolgáltatás használata során kizárólag a saját, munkával szerzett keresményének erejéig rendelkezik;

 • jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére;

 • saját nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

2.1.3. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Ügyfél valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Ügyfél Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza.

2.1.4. Az Ügyfél köteles valós adatokat megadni a regisztráció során. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában azt rögzíteni. Egy Ügyfél kizárólag csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet. Ha az Üzemeltető azt észleli, hogy egy Ügyfél több fiókot is fenntart, jogosult azokat felfüggeszteni. Ha az Üzemeltető tudomására jut, hogy egy Ügyfél nem valós adatokkal regisztrál, vagy feltételezhető, hogy két vagy több fiókot ugyanazon személy regisztrált vagy használ, az adott fiók használatát felfüggeszti. Az Ügyfél köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, cím, telefonszám, e-mailt cím) szerepeltetnie adatai között. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, az Ügyfél ezen adatok alapján nem elérhető, akkor az Üzemeltető jogosult az Ügyfél hozzáférését korlátozni.

2.1.5. Az Üzemetetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

2.1.6. Az Üzemetetőt a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

III. A vásárlás menete

3.1. Termékismertető. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Az Üzemeltető szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

3.2. Vételár. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. Vételár változtatásának joga. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával, átutalással történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

3.4. Hibás ár. Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5. Megrendelés kitöltése. A megrendelést az Üzemeltető a Webáruházon keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap az Üzemeltetőtől.) Az Üzemeltetőt az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

3.6. Megrendelés visszaigazolása. A megrendelés kézhezvételének megerősítése, amely a rendelés feladása után automatikusan a Felhasználó részére kiküldésre kerül, igazolja, hogy a vásárló megrendelését az Üzemeltető megkapta, ez azonban nem jelenti az Ügyfél ajánlatának automatikus elfogadását.

A megrendelés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amennyiben az Üzemeltető írásban kinyilvánítja a megrendelés elfogadását, amelyet egy külön email küldésével igazol vissza.

3.7. Továbbértékesítés tilalma. Az Üzemeltetőtől vásárolt termékek továbbértékesítése az Üzemeltető írásbeli engedélyének hiányában tilos. A továbbértékesítés tilalma nem vonatozik a termék használtcikként történő továbbértékesítésére. Továbbértékesítési engedélyt az Üzemeltetőtől viszonteladói keretszerződés formájában lehet igényelni.

3.8. Rendelhető termék. Amennyiben a megrendelt árucikk nem áll rendelkezésre a megrendelés időpontjában, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető a megrendelés visszaigazolását követő 3 napon belül, az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben nem történik szerződéskötés, amiről a Felhasználó írásbeli értesítést kap.

Bármely, esetlegesen korábban eszközölt kifizetés az Ügyfél számára haladéktalanul visszafizetésre kerül.

3.9. Termék átvétele. A Felhasználó a megrendelt terméket az Üzemeltető ügyfélszolgálatán, vagy a Felhasználó által megjelölt helyszínen jogosult átvenni.

3.9.1. Termék átvétele az ügyfélszolgálaton. Amennyiben a kiválasztott termék átvételére az Üzemeltető ügyfélszolgálatán kerül sor, az Ügyfél értesítést kap arról, mikor tudja a helyszínen átvenni a rendelését.

A vásárló köteles a terméket az értesítés kézhezvételétől számított 7 napon belül átvenni, / kivéve héliumos lufik, lufi figurák, ezek átvétele az értesítést követő napon / az átvétel akadályoztatása esetén az Üzemeltetővel egyeztetni. A megrendelés átvételéhez az Ügyfélnek be kell mutatnia a megrendelés visszaigazolását vagy az átvételi értesítést, valamint valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott fényképes azonosító okmányt (pl. útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány).

Amennyiben a vásárló nem veszi át rendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 7 napon belül / héliumos lufik, lufi figurák 1 napon / , az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon.

3.9.2. Házhoz szállítás. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe. Az Üzemeltetőt az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Cégünk csomagjait országszerte a GLS futárszolgálattal szállítja.
Házhozszállítási díjunk AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉRE: Bruttó 2600Ft.

3.10 Korhatáros besorolást kapott áru átvétele. A termékleírásban 18 éven felülieknek korhatáros besorolást kapott árut csak az árucikk megrendelője veheti át személyesen valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott fényképes azonosító okmány (pl. útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány) felmutatásával, függetlenül az áru Üzemeltető ügyfélszolgálatán történő átvétele vagy házhoz szállítás esetén. Ilyen árucikk nem adható át meghatalmazott személynek, és nem is szállíttatható csomagátvevő pontra sem.

A jelen pont szerinti feltétel hatályban megmarad abban az esetben is, amennyiben a megrendelt árucikk a rendelés feladása után, de még az árucikk szállítása előtt “18 éven felülieknek” besorolást kap, figyelemmel arra, hogy életkor-ellenőrzés a rendelés feladását követően technikai okokból nem lehetséges.

3.11. Tulajdonjog fenntartása. A kiszállított árucikk az Üzemeltető tulajdonában marad, amíg a fizetés teljes egészében meg nem történik.

IV. Fogyasztói elállási jog

4.1. Elállási jog. Ha az Ügyfél fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében.

4.2. Költségek viselése. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Ügyfél eláll a vásárlási szerződéstől, viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Ügyfelet ezen felül egyéb költség nem terheli. Az Üzemeltető azonban jogosult követelni a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

4.3. Elállási jog gyakorlásának módja. Az Ügyfél a szerződésétől írásban, vagy személyesen az Üzemeltető ügyfélszolgálatán jogosult elállni a szerződés megkötését követő 8 munkanapon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kellene adnia erre vonatkozóan.

4.4. Elállási határidő. Az Ügyfél az elállási jogát a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg jelen írásbeli tájékoztatást, abban az esetben ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig gyakorolhatja. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg jelen írásbeli tájékoztatást, abban az esetben, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

4.5. Visszaszolgáltatási kötelezettség. Érvényes elállás esetén minden kölcsönösen kapott teljesítés visszatérítendő. Amennyiben az Ügyfél nem tudja visszatéríteni a kapott teljesítést, illetve csak részben tudja, vagy csupán a nem rendeltetésszerű használatból eredően elhasznált, esetleg nem működő állapotban, kötelessége az ebből eredő kárt megtéríteni az Üzemeltető számára. Az Ügyfelet terhelik a visszaszolgáltatás költségei, ha a kiszállított áru megfelel a megrendeltnek. Csomagszállításra nem alkalmas árucikket átvételre kerül az Ügyféltől, ez esetben is őt terheli a szállítás költsége, amennyiben a kiszállított áru megfelelt a megrendeltnek. Ha a kiszállított áruról a vizsgálatot követően bebizonyosodik, hogy nem felelt meg az előírásoknak, akkor a visszaszolgáltatás költsége az Üzemetető által megtérítésre kerül. A kifizetett összeg 30 napon belül kerül visszautalásra a vásárlónak. Ez a határidő az elállási szándék kézhez vételekor kezdődik.

4.6. Elállási jog gyakorlásának tilalma. A felek eltérő megállapodása hiányában az Ügyfél nem gyakorolhatja az elállási jogot:

 • szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt az Üzemeltető a teljesítést az Ügyfél beleegyezésével megkezdte;

 • olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

 • olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő (például egyedi lufi kollekció), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

 • ha a csomagolást az Ügyfél felbontotta;

4.7. Személyes elállási jog. A fentiekben meghatározott jogokon túl az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy személyesen nyilvánítsa ki egy rendeléstől való elállását az Üzemeltető ügyfélszolgálatán az elállásra vonatkozó határidőn belül.

4.8. Megrendelés személyes átvétel és fizetés megjelöléssel. Nem minősül a fenti Kormányrendelet szerinti távollévők között kötött szerződésnek az az ügylet, amely során az ügyfél a Webáruházban kosárba teszi a kívánt terméket, az internetes vásárlás során azonban az Üzemeltető boltjában történő személyes átvételt és fizetést választja, tekintettel arra, hogy a szerződés megkötése személyesen történik és az Ügyfélnek személyes átvételkor lehetősége van a termékkel kapcsolatos kérdéseit feltenni és minden a termékhez tartozó paraméterről megbizonyosodni.


Amennyiben az Ügyfél a termék rendelése során az Üzemeltető boltjában történő személyes átvételt választja, az Üzemeltető egy automatikus válasz üzenetet küld a megrendelés elküldését követően. Ez az e-mail üzenet kizárólag azt a célt szolgálja, hogy Ügyfelet arról tájékoztassa, hogy az általa megrendelni kívánt termék megrendelése Üzemeltető részére történő megküldését követő munkanap zárásáig (munkaszüneti vagy ünnepnapon leadott rendelés esetén a következő munkanap zárásáig) készleten van-e, és az Üzemeltető ügyfél részére előjegyzésbe vette-e azt.

Amennyiben ügyfél vagy meghatalmazottja ellátogat 24 órán belül az Üzemeltető üzletébe, személyesen megvásárolhatja a részére előjegyzésbe vettként visszaigazolt terméket, ekkor közte és az Üzemeltető között a megrendelt termék tárgyában szerződés jön létre. A megrendelt termék vételárát kizárólag a személyes átvétel során ügyfél megrendelésének Üzemeltető által történő elfogadását követően tudja kiegyenlíteni. Amennyiben ügyfél vagy meghatalmazottja a fenti 24 órán belül nem látogat el az Üzemeltető üzletébe, és / vagy a terméket nem vásárolja meg, a fenti 24 óra leteltét követően előjegyzése a megrendelt termékre törlésre kerül, és közte és az Üzemeltető között nem jön létre szerződés. Amennyiben újra előjegyzésbe kívánja vetetni a fenti terméket, újabb megrendelést kell küldenie az Üzemeltető részére www.partibuli.hu internetes oldalon keresztül.

V. Felelősség

5.1. Általános rendelkezések. Az Ügyfél által kártérítés követelésére nincs lehetőség, kivéve a termékfelelősség körébe tartozó kártérítésekre, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, valamint olyan egyéb károkat, amelyek az Üzemeltető részéről történő szándékos vagy súlyosan hanyag kötelességszegésen alapulnak. Kötelességszegés esetén az Üzemeltető csak a szerződéseknél tipikus, előre látható károkért vállal felelősséget. Az Üzemeltető részéről megfelelő, szerződésszerű teljesítésnek minősül, amennyiben a termék a honlapon vagy a használati útmutatóban szereplő tájékoztatáshoz képest kedvezőbb, előnyösebb paraméterekkel rendelkezik.

5.2. Hibás adatok. Az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli amennyiben a szállítási késedelem, illetve egyéb probléma az Ügyfél által pontatlanul és/vagy hibásan megadott adatok miatt következett be.

5.2. Használati útmutató. A kiválasztott termék adatlapján feltüntetésre kerülnek a termék lényeges tulajdonságait tartalmazó leírások, a használati utasítások, azzal, hogy az Ügyfél a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból tájékozódhat. Amennyiben az Ügyfél nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt köteles azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – az Üzemeltető ügyfélszolgálatánál jelezni. Amennyiben az Ügyfél az árut a fenti figyelmeztetés ellenére a kötelező használati utasítás hiányának bejelentése után, de a kötelező használati utasítás Üzemeltető által pótlása előtt használatba veszi, az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a használatból eredő kárért, hibáért az Üzemeltetőt semminemű felelősség nem terheli.

5.3. Honlappal kapcsolatos felelősség. Az Ügyfél az Üzemeltető honlapját kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy az Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kivételével.

5.4. Hiperhivatkozások. A honlapunk tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban az Üzemeltető nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért.

5.5. Reklámok. Az Üzemeltető a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a www.partibuli.hu oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került.

VI. Jótállás

6.1. Általános szabályok. A Magyarország területén fogyasztói szerződés keretében értékesített, az alábbiakban felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.21.) (a továbbiakban: Kormány Rendelet) szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

6.2. Kötelezett. A jótállási kötelezettség az Üzemeltetőt terheli az általa forgalmazott termékek vonatkozásában. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. Az Ügyfél a Ptk. szerint a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy.

6.3. Időtartam. A jótállás időtartama a törvényben előírtak szerint.

6.4. Határidő kezdete. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Ügyfél részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

6.5. Jótállási jegy. Az Üzemeltető köteles az Ügyfélnek a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - jótállási jegyet átadni, azoknál a termékeknél amelyeknél jótállási jegy rendelkezésre áll. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.

6.6. Szerviz. Tartós fogyasztási cikkeknél érvényes.

6.7. Kötelező tartalom. A jótállás keretébe tartozó javítás esetén az Üzemeltető, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:


a) a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,

b) a hiba okát és a javítás módját,

c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,

d) a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határidejét.

6.7. Csereigény. Amennyiben az Ügyfél a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Üzemeltető nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Mivel az Üzemeltető a termékeket nem minden esetben raktárkészletről értékesíti, ezért a meghibásodott termék cseréjét az Üzemeltető boltjában történő leadását követően a lehető legrövidebb idő alatt igyekszik elvégezni.

6.8. Ha az Ügyfél nem minősül fogyasztónak, azaz a vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 6 hónapon belül elévül. Amennyiben a jogosult igényét menthető okból nem tudta érvényesíteni, abban az esetben a szavatossági jogokat a teljesítéstől számított 1 éven belül tudja érvényesíteni.

6.9 Jótállási igény érvényesítésének helye. Főszabályként az Üzemeltető boltja. A saját márkaszervizzel rendelkező termékek esetén a garanciajegyen feltüntetett márkaszerviz.


VII. Személyiségi jogok védelme

7.0. A www.partibuli.hu Üzemeltetője a www.partibuli.hu felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

7.1. Az Ügyfelek hozzájárulnak ahhoz, hogy az Üzemeltető kezelje az Ügyfél személyes és különleges adatait. Az Üzemeltető kijelenti, hogy az Ügyfelei által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Az Üzemeltető ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben az Ügyféllel szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

7.2. Felhasználói számára az Üzemeltető lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.

7.3. Az Ügyfél adatokba kizárólag az Üzemeltető erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. Az Ügyfelekről tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) az Üzemeltető jogosulatlan személyek számára nem szolgáltatja ki. Kivételt képez ez alól, hogy az Üzemeltető az Ügyfél személyes adatait a www.partibuli.hu oldalon a szolgáltatások teljesítéséhez, a közreműködő kereskedelmi partnerei számára átadja.

7.4. Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Ügyféllel szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

7.5. Az Üzemeltető gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén az Ügyfélről megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

7.6. Az Üzemeltető vállalja, hogy a regisztráció során az Ügyfél által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve a www.partibuli.hu szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába az Ügyfél regisztrációjukkal beleegyeznek.

7.7. Az Üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

7.8. Az Üzemeltető megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

  1. Az Üzemeltető Adatkezelési Nyilvántartási Azonosítója: 02290-0001

  2. WEB Áruházzal kapcsolatos kérdésekben kapcsolattartó Szólik Edit caesar01@t-online.hu 06-203392738

VIII. Egyéb rendelkezések

8.1. Az Ügyfél tudomásul veszi a rendszer használatával, hogy az Üzemeltető jelen Általános Szerződési Feltételeket jogosult egyoldalúan módosítani.

8.2. Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.

8.3. A vásárló az Üzemeltető honlapján való regisztrációval, illetve a telefonon leadott rendeléssel elismeri, hogy jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit megismerte és elfogadja, a rendelés menetével tisztában van, továbbá az Adatvédelmi tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul.

8.4. A jelen Általános Szerződési feltételek a magyar törvények hatálya alá esnek. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog az irányadó, különösen a Polgári Törvénykönyv és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

8.5. Az esetlegesen felmerülő vitás kérdés jogszolgáltatásának helye az Üzemeltető regisztrált székhelye.

8.6. A honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja az Üzemeltető vagy az általa feljogosított felhasználó. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül nem megengedett.

8.7. Tevékenységünkkel kapcsolatos esetleges panasz esetén az alábbi felügyeleti szervekhez fordulhat:


Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Jegyzője: Dr. Rúzsa Ágnes

Levélcím: 1173 Budapest, Pesti út 165.

Tel: 253-3319, Fax: 253-3323

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Közép-magyarországi Regionális Felügyelőség

Levélcím: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Tel: 328-0185, 459-4999

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület

Levélcím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Tel: 488-2000